Penghijrahan Nabi Muhammad Saw Ke Kota Madinah

Disediakan Untuk :
Ustaz Abd Aziz Bin Harjin

Disediakan Oleh :
Amirjah Shahirah Binti Mohamad Naser
2014870016

1. Pendahuluan

Sesampainya Rasulullah Saw Dan Abu Bakar Ke Yathrib Dengan Selamat Merupakan Permulaan Bagi Hakikat Munculnya Dakwah Islam Dan Tersebarnya Islam Dengan Pelbagai Dasar Asas Kehidupan. Rasulullah Saw Mula Menerapkan Dakwah Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Menginjakkan Kedua Tapak Kaki Baginda Di Bumi Yathrib Dan Di Sekitarnya. Dasar Asas Yang Pertama Yang Diterapkan Oleh Rasulullah Saw Adalah Menghormati Hak-Hak Orang Lain Yang Merupakan Penduduk Yathrib Dengan Pelbagai agama yang dianutinya. Setelah itu Baginda tidak membeza-bezakan hak tersebut antara orang tua dan anak-anak dan Baginda juga tidak membezakan hak antara lelaki dan perempuan. Ini kerena Rasulullah SAW memandang manusia dengan satu pandangan sama dengan tanpa membezakan tempat kedudukannya ataupun kekuasaan dan kekuatannya serta dengan tanpa melihat kelemahan manusia itu. Baginda mula menerapkan dasar asas itu pada diri Baginda sendiri seperti yang akan kita lihat nanti. Baginda benar-benar menolak pemberian secara percuma dari seorang yang berupa bumi tanah yang dipilih untuk mendirikan masjid Nabawi. Namun Nabi Muhammad SAW membayar harga tanah tersebut sesuai dengan harga yang berlaku pada masa itu. 

Nabi Muhammad SAW juga memulakan sepuluh dasar asas dan nilai asas yang lain yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Dasar dan nilai tersebut telah menjadi nas konstitusi kehidupan dimana sumber utama dasar dan nilai itu berasal dari nas al Quran dan perilaku Rasulullah SAW. Mengikut kesepakatan ulama (ijmak), Rasulullah SAW sampai ke kawasan Yathrib pada waktu tengah hari, iaitu pada hari Isnin bulan rabiul Awal. Baginda sampai ke kawasan itu setelah sepuluh hari berada dalam perjalanan di tengah padang pasir sejak Nabi Muhammad SAW keluar dan berhijrah dari Kota Makkah. Saya mempunyai gambaran yang jelas yang telah ditulis oleh Ibnu Kathir dalam sebuah kitabnya yang menerangkan tentang sambutan penduduk Yathrib terhadap kedatangan Rasulullah SAW. Ibnu Kathir telah menukil kisah itu dari apa yang telah ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq telah menceritakan tentang kisah sampainya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, dia berkata:

“Telah bercerita kepadaku beberapa orang dari kaumku yang merupakan para sahabat Rasulullah SAW, di antara mereka adalah Abdul Rahman bin Uwaim bin Sa’adah mereka berkata: 

“Ketika khabar tentang keluar Baginda Rasulullah SAW dari Kota Makkah sampai kepada kita dan kita telah memperkirakan kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka setelah kita melakukan solat subuh, kita pergi menuju keluar kampung untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, kita tidak meninggalkan tempat itu hingga terik sinar matahari yang sangat panas mengalahkan kita. Hal ini terjadi pada masa yang sangat panas dan ia berlaku berulang kali hingga Rasulullah SAW sampai di Yathrib dan duduk bersama kita. Kita menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW setiap hari hingga kita tidak mendapatkan tempat berteduh dari sinar matahari. ”

Pada waktu kita masuk ke rumah untuk menghindari panas sinar matahari, maka pada waktu itu Rasulullah SAW datang dan sampai kepada kita. Orang yang pertama melihat Nabi Muhammad SAW adalah seorang lelaki Yahudi, dia berteriak dengan suara yang tinggi: Wahai Bani Qailah, ini atuk kamu semua sudah datang! Lalu kita pun keluar untuk bertemu dan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berehat di bawah sebuah pokok kurma bersama Saidina Abu Bakar. Majoriti dari kita belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Orang-orang berkumpul, mereka tidak mengenali siapa Saidina Abu Bakar itu. Hingga akhirnya tempat berteduh menjahui Nabi Muhammad SAW, maka berdirilah Saidina Abu Bakar untuk menutupi Nabi Muhammad SAW dari sinar matahari dengan selendangnya. Dengan demikian kita dapat mengenali mereka berdua” 

2. TAKRIF

Madinah Al-Munawwarah, dahulunya dikenali sebagai Yathrib tetapi telah ditukar namanya kepada Madinah oleh kerana maksud perkataan Yathrib itu ialah tercela, buruk. Di Kota Madinah inilah tempat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai melakukan kerja dakwahnya tanpa jemu, selepas baginda mendapat tentangan hebat di Kota Makkah dan Thaif, dan di kota inilah terletaknya masjid yang mana bila kita beribadah di dalamnya akan digandakan dengan 1000 kali ganda pahala. 

“Satu kali solat di masjidku ini, lebih besar pahalanya dari seribu kali solat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan satu kali solat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu kali solat di masjid lainnya. ”    (Riwayat Ahmad)

3. KEISTIMEWAAN KOTA MADINAH

Sememangnya sangat tepat sekali jika Allah SWT memilih Kota Madinah sebagai tempat penhijrahan dan pusat penyebaran agama Islam. Pemilihan Kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW merupakan suatu kemuliaan bagi penduduk Kota Mekah. Selain itu, masih banyak lagi rahsia yang terkandung di dalamnya, yang di mana hanya Allah SWT sahaja yang mengetahuinya. 

Kota Madinah sememangnya sangat strategik sekali dalam bidang pertahanan. Tidak ada sebuah kota pun di jazirah Arab yang menyamai Kota Madinah dalam strategiknya di bidang pertahanan. Kota Madinah mempunyai faktor pertahanan yang kuat secara alamiah. Kota ini dibentengi oleh pergunungan batu yang terjal daripada sebelah barat dan timurnya. Hanya sebelah utaranya saja dari kota ini yang merupakan bahagian terbuka bebas. Kota Madinah dikelilingi oleh daerah-daerah pergunungan batu hitam yang terjal di mana ia dinamai sebagai Harrah dan Labbah. Mungkin ia berasal dari lava yang berasal dari peletupan gunung berapi. Tidak dapat ditempuh dengan hanya berjalan kaki malah tidak dapat dilalui juga oleh unta dan keldai. Apalagi pula jika dilalui oleh pasukan tentera. Hanya satu jurusan utara saja yang terbuka dapat ditempuh dan dilalui. Sehingga ketika terjadi perang Khandaq Nabi Muhammad SAW berusaha untuk membentengi bahagian utara kota ini dengan parit. Sedangkan bahagian yang lain dari kota ini dibentengi oleh semakan hutan dan perkebunan kurma sehingga bila ada pasukan musuh yang hendak mengadakan serangan terhadap Kota Madinah, mereka tidak akan mudah untuk melarikan diri kerana mereka akan dihalang oleh rimba dan kebun kurma yang tumbuh di seluruh tempat. Setelah itu, pasukan musuh akan menjadi kucar-kacir dan berselerakan. Oleh yang demikianlah Kota Madianah tidak memerlukan pertahanan yang besar dan ketat. Ibnu Ishak pernah menerangkan juga dalam kitabnya;

“Salah satu bahagian dari Kota Madinah terbuka (tidak terlindung) namun bahagian yang lain semuanya terlindung oleh pelbagai gedung, gunung, dan kebun-kebun kurma. Sehingga musuh dari luar akan sukar untuk mengadakan serangan ke dalam. ”  

Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan isyarat kepada para sahabatnya sebelum ada perintah berhijrah; 

“Pernah aku ditunjukkan seolah-olah aku melihat tempat kamu berhijrah kelak. Tempat itu adalah ditutupi oleh kebun kurma yang dikelilngi oleh dua pergunungan yang terjal” 

Penduduk Kota Madinah - suku Aus dan Khazraj adalah suku yang tidak pernah tunduk kepada siapa pun. Mereka sangat berani sekali. Di samping itu, mereka juga mempunyai perasaan yang halus. Bahkan mereka tidak mahu membayar ufti kepada siapa pun juga. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Saad bin Muaz kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menawarkan suatu perdamaian dengan cara memberikan separuh dari hasil kurma Kota Madinah;

“Ya Rasulullah, sewaktu kami dulu masih kafir, mereka kaum kafir itu tidak pernah mendapatkan hasil penuaian kami kecuali dengan cara membeli atau berhutang. ”
(Bagaimana mungkin kami sekarang dalam Islam harus mengalah dan memberikan pada mereka hasil tanaman kurma kami)

Berkata Ibnu Khaldun; 

“Kedua-dua kabilah (Aus dan Khazraj) ini telah mengalahkan kaum Yahudi di Yathrib (Madinah), mereka dikenal ahli perang dan pemberani. Hanya saja agama Yahudi dianuti oleh sebahagian daripada mereka dan sebahagian tetangga mereka, iaitu kabilah-kabilah Bani Mudhar”

4. DETIK PERMULAAN ISLAM DI KOTA MADINAH

Di Kota Makkah, setelah menjalankan Israk dan Mi’raj, Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan ajaran agama Islam yang kebiasaanya ditujukan kepada orang-orang yang datang berkunjung dari tempat-tempat lain, seperti orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Pada musim haji, Rasulullah SAW berjumpa dengan enam orang dari suku Khazraj. Baginda menyampaikan ajarannya kepada mereka. Setelah berbincang dengan mereka, lalu baginda membacakan beberapa potong ayat al Quran dan beberapa ajaran Islam. Mereka terus beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah menerima fatwa dari Nabi Muhammad SAW, mereka terus pulang ke Kota Madinah dan menceritakan segala-galanya tentang apa yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW di hadapan masyarakat mereka iaitu, masyarakat Yahudi. Setelah itu ramai penduduk Kota Madinah yang memeluk agama Islam dengan hati yang terbuka dan ikhlas sehinggakan agama Islam tersebar di Kota Madinah lebih luas dibandingkan dengan di Kota Makkah itu sendiri. Berita tentang penduduk Kota Madinah memeluk Islam ini sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW sendiri, Baginda sangat riang dan gembira kerana harapannya semakin menjadi kenyataan. Tetapi sayangnya di Kota Makkah di mana terdiri dari bangsa Rasulullah SAW itu sendiri mendapat genjatan yang luar biasa kerana setiap orang yang memeluk agama Islam akan disiksa oleh kaum Quraisy. 

Pada tahun berikutnya, 12 orang utusan yang terdiri daripada suku kaum bangsa Aus dan 10 orang suku Khazraj telah datang dan mengadap Nabi Muhammas SAW. Mereka masing-masing menyatakan akan keIslaman mereka di hadapan Rasulullah SAW dan mereka bersumpah akan menjalankan syariat Islam dengan penuh patuh, tidak akan menyekutukan Allah SWT, tidak akan berbuat zina, dan akan menjauhkan diri dari segala kemungkaran dan perkara-perkara maksiat. Sumpah tersebut terkenal dengan nama Iqrar Aqabah yang pertama. Mereka kembali ke Kota Madinah dengan diikuti oleh seorang utusan Nabi Muhammad SAW yang bernama Mus’ab bin Umair. Mus’ab sengaja diutuskan oleh Rasulullah SAW atas permintaan mereka itu sendiri. Mus’ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang termasuk dalam salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dan pernah mengikuti penghijrahan ke Abessinia sehingga Mus’ab banyak menimba pengalaman dalam menghadapi segala macam tentangan. Dengan semangat yang sangat membara, mereka melaksanakan penyiaran Islam di Kota Madinah yang pada waktu terkenal dengan nama Yathrib, sehingga agama Islam berkembang dengan pesat dari rumah ke rumah dan dari kabilah ke kabilah. Agama Islam semakin tersebar di Kota Madinah kerana dua suku bangsa yang selama ini bermusuhan, sekarang hidup aman damai dan bersatu, bersama-sama menjalankan dan menyebarkan ajaran Islam di sana. 

Seterusnya pada musim haji tahun yang berikutnya, serombongan jemaah haji yang berjumlah 73 orang datang pula menemui Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Aqabah, sehingga pertemuan itu dinamakan juga dengan Iqrar Aqabah kedua. Mereka yang telah menemui denagan Nabi Muhammad SAW pada dua haji yang sebelumnya, ikut juga dalam rombongan itu. Di atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta agar Rasulullah SAW sudi untuk berpindah ke kota mereka iaitu, Yathrib. Abbas, iaitu bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW yang masih lagi kafir, turut ikut juga dalam pertemuan itu. Abbas memberikan nasihat kepada mereka lalu berkata: 

“Kamu semua telah maklum, tentang kedudukan Muhammad di kalangan kami. Sampai saat ini kami membela Muhammad dari musuh-musuhnya. Sekarang kamu minta supaya Muhammad menyertai dan hidup bersamamu. Jika kamu merasa dapat memenuhi perjanjian, kamu mengajak Muhammad hidup bersamamu kerana kamu bersedia menanggung dan membela dia dalam segala hal, saya persilakan. Dan jika kamu merasa tidak sanggup, lebih baik jangan dan jangan lupa kamu boleh mengajak dia apabila kamu sanggup menahan perlawanan bangsa Arab dan bangsa Yahudi. ”

Kemudian Bara bin Ma’rur, juru cakap rombongan menjawab:
“Ya, demi Allah kami akan melindunginya sebagaimana kami melindungi diri kami sendiri. Tetapi sebaiknya, kamipun ingin mendapat jaminan, apabila Muhammad SAW telah berkuasa, agar Baginda tidak meninggalkan kami semua untuk selama-lamanya. ”

Nabi Muhammad SAW telah pun bersetuju dengan usul yang dipercadangkan oleh mereka, kemudian semua yang hadir berjabat tangan dengan Baginda sambil bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Dari situlah tersebarnya agama Islam di Kota Madinah dan isi perjanjian itupun akhirnya diketahui oleh bangsa Quraisy yang sudah lama memusuhi Nabi Muhammad SAW. Puak bangsa Quraisy menjadi sangat marah dan semakin berganda ancaman dan siksaan mereka terhadap sesiapa saja yang memeluk Islam. Tidak kira dimana sahaja mereka bertemu dengan orang Islam, mereka akan pukul, lempar dan kalau mereka dapat mereka akan bunuh orang Islam dengan kejamnya. Keadaan Kota Makkah menjadi begitu genting sehinggakan Kota Makkah dianggapkan sebagai neraka bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW lalu mencadangkan kepada setiap orang Islam yang tidak dapat mempertahankan diri untuk segera berpindah ke Kota Madinah. Dengan secara tersembunyi, sedikit demi sedikit orang Islam Kota Makkah pun berpindah ke Kota Madinah dengan meninggalkan anak serta isteri mereka demi mempertahankan agama Islam dan keimanan yang teguh di dalam jiwa dan batin mereka. 

5. RASULULLAH SAW BERHIJRAH KE MADINAH

Ancaman dan penganiayaan yang ditujukan kepada umat Islam Kota Makkah semakin hebat sehingga mereka bukan sahaja terancam akan keselamatan nyawa bahkan para penduduk Kota Makkah juga sukar untuk melakukan ibadat mereka kepada Allah SWT. Dengan kejadian seperti itu, Rasulullah SAW memberitahu kepada umat Islam yang masih belum berhijrah untuk segera berhijrah ke Kota Madinah. Dalam waktu lebih kurang dua bulan lamanya, hampir semua kaum muslimin yang berjumlah 150 orang telah meninggalkan Kota Makkah kecuali, mereka yang tertangkap dan mereka yang tidak berupaya untuk berhijrah serta dua orang sahabat Rasulullah SAW iaitu, Saidina Ali bin Abu Thalib dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kepercayaan Nabi Muhammad SAW sangat teguh dan utuh terhadap perlindungan Allah SWT. Rasulullah SAW menyuruh pengikut yang selebihnya untuk berhijrah terlebih dahulu ke Kota Madinah manakala Baginda masih lagi tinggal di Kota Makkah di tengah-tengah musuhnya yang kejam. Pemimpin-pemimpin Quraisy bermusyawarah tentang cara untuk menjatuhkan Rasulullah SAW memandangkan Baginda hanya tinggal berseorangan. 

Abu Jahal telah mencadangkan untuk menghantar seorang pemuda yang gagah berani serta perkasa yang bersenjatakan pedang. Selepas berbincang dengan pemimpin-pemimpin Quraisy akhirnya mereka sebulat suara menerima dan menyetujui dengan cadangan yang diberikan oleh Abu Jahal. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang rancangan jahat kaum Quraisy itu. Pada ketika itu, yang tinggal hanyalah Saidina Ali bin Abu Thalib sahaja di rumah Baginda. Oleh itu, Rasulullah SAW telah meminta Saidina Ali untuk menggantikan dirinya untuk tidur di tempat Baginda. Hampir di setiap penjuru kediaman Baginda telah puak Quraisy kepungi. Di depan pintu rumah Rasulullah SAW, terdapat lima orang pemuda gagah dengan pedang terhunus siap menerkam lawannya, manakala pemuda yang lainnya mengintai dari celah-celah pintu untuk melihat tempat Rasulullah SAW tidur. Mereka beranggapan bahawa Nabi Muhammad SAW telah tidur di katilnya. Pada tengah malam pula, Rasulullah SAW menyelinap keluar di antara pengepung-pengepungnya tanpa mereka melihatnya. Dengan secara senyap-senyap, Baginda mendapatkan Saidina Abu Bakar yang telah siap sedia menunggu. Kemudian, mereka berdua pergi meninggalkan Kota Makkah dan menuju ke sebuah gua di gunung Tsur. Mereka berdua bersembunyi di gua tersebut selama tiga hari sehinggalah keadaan menjadi aman. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian mereka selain Abdullah bin Abu Bakar serta dua orang putri Baginda iaitu, Aisyah dan Asma’ pembantu mereka Amir bin Fuhaira. Tugas Abdullah adalah sebagai orang tengah yang akan mendengarkan segala komplot kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW yang kemudian pada malam harinya akan menyampaikan segala yang didengari kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada ayahnya. Manakala tugas untuk Amir pulak ialah mengembalakan kambing-kambing Saidina Abu Bakar dan pada petang hari kambingnya diistirehatkan. Kemudiannya, susu kambing-kambing tersebut akan diperah dan diminum. Apabila Abdullah bin Abu Bakar keluar kembali dari tempat mereka, Amir datang bersama kambing-kambing itu untuk mengikutinya dan pada masa yang sama untuk menghapuskan jejak kaki Abdullah. 

Sementara itu, Saidina Ali bin Abu Thalib yang ditinggalkan sendirian di rumah Nabi Muhammad SAW dan mereka tertidur nyenyak di sekeliling rumah Rasulullah SAW. Fajar pun mula menyingsing maka bangunlah Saidina Ali dari tempat tidurnya. Musuh-musuh yang sedang menunggu Nabi Muhammad SAW di luar mula terkejut kerana mereka menyangka bahawa Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur di katilnya tetapi ternyata sangkaan mereka meleset. Oleh itu, mereka, musuh-musuh yang membenci Rasulullah SAW dengan tergesa-gesa mencari Baginda di seluruh pelosok tempat. Ternyata muslihat Nabi Muhammad SAW berjaya mengaburi mata para musuh Baginda. Mereka menjadi sangat marah dan kecewa kerana Nabi Muhammad SAW berjaya terlepas dari kepungan mereka. Mereka telah menyangka bahawa Rasulullah SAW lari ke kota Yathrib lalu akan ditawarkan kepada barangsiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad SAW sama ada masih hidup ataupun mati dengan hadiah yang sangat lumayan iaitu merupakan 100 ekor unta. Beberapa orang puak Quraisy itu telah berjaya menjejaki jejak Nabi Muhammad SAW sehinggalah mereka sampai di gua Tsur. Saidina Abu Bakar merasa sangat takut apabila mengetahui bahawa puak Quraisy sudah berada berdekatan dengan mereka. Saidina Abu Bakar sangat risau akan Nabi Muhammad SAW lagi berbanding dengan dirinya kerana beliau takut jika puak Quraisy berjaya menangkap Baginda. Saidina Abu Bakar menahan nafas dan tidak melakukan sebarang pergerakan dan beliau hanya menyerahkan nasibnya dengan sepenuhnya kepada Allah SWT. 

Orang-orang Quraisy mula menaiki gua Tsur itu tetapi tidak lama kemudian mereka turun semula. Mereka sangat yakin bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin akan bersembunyi di dalam gua yang segelap itu tambahan pula gua tersebut terletak di sebelah selatan kota. Tambahan lagi, mereka melihat terdapat sarang labah-labah yang hampir menutupi lubang pintu gua Tsur itu, juga terdapat dua ekor burung dara hutan di lubang gua itu. Melihat kesedihan hati Saidina Abu Bakar, Rasulullah SAW berkata: 

“Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah SWT bersama dengan kita”

Dengan dua patah kata dari Baginda itu, Saidina Abu Bakar menjadi tenang semula. Terdapat beberapa firman daripada Allah SWT mengenai pengejaran kaum Quraisy untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad SAW itu serta tentang cerita gua tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi digambarkan yang bermaksud:

“Dan (Ingatlah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah, mengagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. ”     (Al-Anfal:30)    

“Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (iaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua di waktu dia berkata kepada temannya: “Janganlah kamu berdukacita sesungguhnya Allah berserta kita. ” Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ”    (At-Taubah:40)  

Tiga hari tiga malam lamanya Rasulullah SAW serta Saidina Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Tsur itu. Setelah itu, kedua-dua orang mereka pun berangkatlah menuju ke Kota Madinah. Mereka mengetahui bahawa puak Quraisy sangat gigih dan teliti sekali dalam mengekori mereka. Maka dalam perjalanan ke Yathrib itu, mereka mengambil jalan yang tidak biasa ditempuh oleh orang lain. Abdullah bin ‘Uraiqit dari Banu Du’il, merupakan sebagai penunjuk arah kepada mereka berdua dan membawa mereka berdua dengan penuh hati-hati sekali ke arah selatan di bawahan Kota Makkah. Kemudian mereka menuju ke jalan yang jarang ditempuh oleh orang lain dan dibawanya mereka ke selatan utara di seberang pantai itu, dengan agak menjauhinya. Kedua-dua mereka itu berserta penunjuk arah mereka sepanjang hari iaitu siang dan malam berada di atas kenderaan. Mereka tidak lagi mempedulikan segala kesulitan yang dialami mereka juga tidak mengenal apa itu ertinya penat dan lelah. Bagi mereka, tidak ada kesulitan yang lebih mereka takuti dibandingkan dengan tindakan kaum Quraisy yang akan mereka tempuhi demi jalan Allah SWT yang penuh dengan kebenaran itu. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah merasakan keraguan, bahawa Allah SWT sentiasa akan menolongnya tetapi jangan kamu mencampakkan diri ke dalam kemurkaan. Allah SWT menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya menolong diri mereka itu sendiri dan menolong sesama diri mereka sendiri. 

Di dalam perjalanan, mereka telah diekori oleh seorang pemuda yang menunggang kuda dan terus membayangi di belakang Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar serta pembantu mereka dan sedang mengejar Rasulullah SAW. Pemuda itut bernama Syuraqah. Pemuda itu memang benar-benar ingin mengejar taruhannya iaitu Nabi Muhammad SAW kerana jika dia dapat menangkap Baginda dalam keadaan hidup ataupun mati, dia akan mendapat hadiah yang lumayan dari sayembara yang diselenggarakan oleh orang-orang Quraisy Kota Makkah iaitu sebanyak 100 ekor unta. Akan tetapi, ketika Syuraqah sudah mendekati Nabi Muhammad SAW, kudanya tersungkur sehingga jatuh tunggang langgang dan patah semua kakinya. Kemudian terbentang awan dan debu sehingga menutupi pemandangan Nabi Muhammad SAW dan Saidina Abu Bakar. Akhirnya, Syuraqah insaf bahawa dia tidak dibenarkan oleh Allah SWT untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lalu datang dan menghampiri Syuraqah. Syuraqah duduk bersimpuh meminta ampun dan minta untuk dilindungi oleh Baginda. Nabi Muhammad dengan senang hati memaafkan Syuraqah. Syuraqah boleh pulang ke rumahnya dan peristiwa ini dia tidak ceritakan kepada kaumnya yang sedang mencari Nabi Muhammad SAW. 


6. PENDUDUK KOTA MADINAH MENYAMBUT NABI MUHAMMAD SAW
Kaum Muslimin di Kota Madinah telah lama menunggu kedatangan Nabi  Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad SAW dan Saidina Abu Bakar sahaja  yang masih tertinggal di Kota Makkah yang penuh dengan kacau-bilau itu.  Penduduk Kota Madinah sangat risaukan Rasulullah SAW serta Saidina Abu Bakar  tetapi mereka yakin akan bantuan dan perlindungan Allah SWT terhadap Nabi  Muhammad SAW yang mulia itu. Setiap hari mereka mendengar berita bahawa  kekejaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka  menjemput ke tempat yang jauh dari Kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi  Muhammad namun beberapa kali mereka pergi, lalu mereka kembali dengan tangan yang hampa. Sebelum tiba di Kota Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Saidina Abu Bakar telah singgah dahulu di Quba. Rasulullah SAW telah menginap selama beberapa hari di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah Kalsum itu, Nabi Muhammad SAW membangunkan masjid yang pertama iaitu sebagai pusat peribadatan. Pembangunan ini dilakukan secara gotong-royong dimana Rasulullah SAW juga ikut melakukan perkerjaan yang sepatutnya. Baginda kemudiannya melanjutkan kunjungannya ke seluruh pelosok-pelosok Kota Madinah, dan pada ketika itu, seluruh penduduk Kota Madinah tidak mengira tua atau muda serta perempuan atau lelaki, keluar dengan penuh sesak untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW itu. Lebih kurang lapan hari lamanya menempuh perjalanan, akhirnya Nabi Muhammad SAW serta Saidina Abu Bakar memasuki Kota Madinah tepat pada tarikh 12 Rabi’ul Awwal tahun ke-13 dari kerasulannya atau tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tarikh 28 Jun 622M bersamaan dengan hari Jumaat. Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan 100 orang muslimin melaksanakan solat Jumaat di suatu tempat di tengah padang. Sebelum memulakan solat, Baginda berkhutbah terlebih dahulu di hadapan para pengikut pengikutnya. Itulah solat Jumaat dan khutbah yang pertama sekali dilaksanakan.  

PENUTUP
Begitulah kisah kehadiran Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah yang disambut hangat oleh penduduk di kota itu. Peristiwa hijrah adalah peristiwa berakhirnya masa Kota Makkah dan bermulalah masa bagi Kota Madinah dan merupakan titik peralihan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tahun penghinaan dan penindasan terhadap Nabi Muhammad SAW telah lampau kini berganti dengan masa-masa yang berjaya. Nabi Muhammad SAW pernah diabaikan dan disakiti oleh kaumnya sendiri di Kota Makkah sedangkan di Kota Madinah Baginda tidak saja diterima sebagai seorang pimpinan yang terhormat tetapi juga menjadi kepada negara Islam. 

Di Kota Madinah kekuatan dan kedudukannya mulai bertambah dan Islam memperoleh pengaruh yang tersebar luas hari demi hari. Di sini dia tiada lagi diganggu untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada penduduk yang sesat yang kemudian mahu menerima ajaran dan keyakinan baginda. 

8. RUJUKAN


 1. Abu Mus’ad Al-Husny. (1999). Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW, Jilid I. Selangor Darul Ehsan: Pustaka Ilmi 
 2. Hanafi Al-Mihlawi, Dr. (2009). Tempat-tempat Bersejarah Semasa Kehidupan Nabi Muhammad. Johor: Perniagaan Jahabersa. 
 3. Muhammad Abdul Wahab. (2004). Kisah Hidup Nabi Muhammad SAW. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise. 
 4. Nawawi Dusuki. (2009). Kisah Ringkas Kehidupan Rasulullah SAW, Cetakan ke-lima. Selangor: Wholesale - Mart Business Point SDN BHD. 
 5. Zainal Arifin Abbas, Haji. (1970). Sejarah dan Perjuangan Nabi Muhammad, Jilid III. Petaling Jaya: Pustaka antara Kuala Lumpur Ustaz Abd Aziz bin Harjin
abdazizharjin.blogspot.com
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
04-9882701 (P)
04-9882597 (R)
013-4006206 (H)

Tarikh: 12/02/2015


Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung

Disediakan Untuk:
Ustaz Abd Aziz B. Harjin

Disediakan Oleh:
Khairul Naim B. Muhamad Lutfi
2014816548

1. 0 PENDAHULUAN

Tokoh Abdul Al - Rahman Ibn Muhamad Ibn Khaldun atau lebih dikenali sebagai ibn Khaldun merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 1332 - 1395. Keluarga ibn Khaldun merupakan orang berada yang memberikan pendidikan terbaik kepadanya. Ibn Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah Arab Teragung, juga dikenali sebagai bapa kepada sejarah dan sains social moden. Ibn Khaldun turut mengembangkan falsafah tidak berasaskan keagamaan paling awal, terkandung dalam karyanya Muqadimah (“Pengenalan”). Ibn Khaldun juga menulis sejarah muslim di Afrika Utara yang terulung. 

Ibn Khaldun menjawat beberapa jawatan di bawah pemerintahan Tunusia dan Moroco dan pada tahun 1363 bertindak sebagai Duta Raja Moor di Granada. Beliau juga pernah dilantik sebagai Hakim Diraja oleh Sultan Abdul Abbas, Cairo. Ibn Khaldun terkenal kerana hasil kerjanya dalam sosiologi, astronomi, numerologi, kimia, dan sejarah. Secara berseorangan beliau telah meletakan titik mula bagi tradisi intelek pemikiran bebas Islam dan Arab, kerajaan bertanggungjawab, pasaran efficient, dan penyelidikan sejarah. 

2. 0 TAKRIF
2. 1BIODATA IBN KHALDUN
Ibn Khaldun dilahirkan di Tunis, Tunisia pada 1 Ramadhan 732 hijrah bersamaan dengan 27 Mei 1332 Masihi. Nama sebenar Ibn Khaldun ialah Abd Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun Al- Hadrami. Selain dikenali sebagai ibn Khaldun beliau juga di kenali dengan Abu Zaid. Beliau juga digelar waliudin. Sultan Zahir Burquq pemerintah Mesir telah menganugerahkan gelaran waliudin kepada ibn Khaldun kerana ketika itu menjadi hakim(kadi) di Mesir. Ibn Khaldun berasal dari wilayah Hadramaut, Yaman. Nasab keturunan nenek moyang ibn Khaldun berasal daripada wali bin Hurj. Berasal dari keluarga cerdik pandai kerana bapanya seorang sarjana. Ibn Khaldun wafat di Kaherah Mesir pada 25 Ramadhan 808 hijrah bersamaan dengan 19 mac 1406 masihi. Beliau wafat pada usia 87 tahun. 

2. 2 PENDIDIKAN
Ibn Khaldun membesar dalam keadaan yang sangat cintakan ilmu. Beliau telah mempelajari Al Quran semasa kecil dan menghafalnya ketika usia kanak-kanak lagi. Beliau telah menuntut pelbagai ilmu agama seperti feqah, tafsir, hadis, dan matematik daripada beberapa ulama terkenal. Antaranya ialah Muhammad bin Sa’ad bin Burral al-Anshari, Muhammad bin Bahr, Muhammad bin al-Arabi al-Hushari, Muhammad Sulaiman As-Syathhi. Selain itu, beliau mempelajari ilmu fiqih Maliki daripada ulama terkenal Abu Abdillah al-Jayyani al-Faqih al-Maliki. terdapat dua ulama besar yang telah banyak mempengaruhi pemikiran ibn Khaldun. Pertamanya ialah Muhammad bin Abdil Muhaimin bin Abdil Muhaimin bin al-Hadlrami. Ibn Khaldun telah mempelajari hadis, biografi, dan ilmu-ilmu bahasa daripadanya.  
2. 3 PERIBADI IBN KHALDUN
Ibn Khaldun merupakan seorang yang berani. Beliau hidup di dalam zaman yang sering berlaku pergolakan, pembunuhan pemimpin, pergulingan sultan, fitnah terhadap pemimpin dan ancaman dipenjarakan. Namun, ibn Khaldun tidak sesekali takut dengan keadaan politik tidak stabil ini malah beliau sendiri telah menjadi ahli politik pada zaman yang penuh pergolakan itu. Ibn Khaldun sendiri pernah dipenjara selama dua tahun oleh Sultan Anan. 

Ibn Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu walaupun beliau sibuk dengan tugas pentadbiran, namun tugas-tugas rasmi beliau tidak pernah menghalang beliau daripada menuntut ilmu. 

Ibn Khaldun juga merupakan seorang ahli pemikir yang melangkaui zaman. Beliau telah menghasilkan kitab agungnya iaitu Al-Ibar yang berkisar mengenai ilmu sosiologi. Selain itu, ibn Khaldun mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi dalam dirinya. Beliau telah mewarisi sifat ini daripada nenek moyangnya. Beliau telah menjawat banyak jawatan penting sepanjang hidupnya antaranya setiausaha Negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Abi Hassan di Fez, Duta Granada, Perdana Menteri (Hajib) Bougie dan Ketua Hakim di Mesir. 

Keperibadian lain Ibn Khaldun ialah beliau merupakan seorang yang pentingkan pengajian al Quran. Sebagai seorang yang hafiz al Quran, beliau begitu menyanjung tinggi akan kehebatan al Quran. Beliau telah menyatakan “ ketahuilah bahawa pendidikan al Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam seluruh dunia Islam dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman, pengajaran al Quran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain”. 

2.4 KARYA IBN KHALDUN
Ibn Khaldun telah menghasilkan beberapa karya yang sangat bermutu dan diterima pakai sehingga hari ini. Karya-karya ibn Khaldun telah dikaji dan diterjemah dalam pelbagai lidah bahasa. Kitab “ Al-Ibar Wa Diwan Al-Mubtada Wa Man Asarahum Min Zawi Al-Sultan Al-Akhbar”. Kitab ini terdiri dari muqadimah dan bab satu kepada kitab ini dimuatkan di dalam satu jilid yang dikenali sebagai “ Muqadimah Ibn Khaldun”. Kitab ini dikarang oleh Ibn Khaldun sekitar tahun 779 Hijrah/1377 Masihi semasa beliau tinggal di benteng ibnu Salamah di Aljazair, Algeria. Ibn Khaldun mengambil masa selama lima bulan untuk menyiapkan kitab Muqadimah. Kitab ini dikarang berdasarkan catatan-catatan Ibn Khaldun dan rujukan-rujukan di benteng Ibn Salamah. Melalui kitab ini, Ibn Khaldun telah menganalisis mengenai gejala-gejala social yang berlaku. Kitab ini mengandungi pendahuluan dan enam bab yang membincangkan mengenai pelbagai aspek. Pendahuluan buku ini terkandung dalam tujuh muka surat yang membicarakan mengenai kajian-kajian yang dilakukan oleh ilmuan-ilmuan sebelumnya. Manakala, bahagian terakhir kitab ini ialah mengenai sejarah kehidupan kaum barbar dan kehidupan masyarakat pesisir barat. 

Karya-karya lain yang bernilai sangat tinggi di antaranya “Lubab al-Muhasal fi Ushul ad-Diin” yang merupakan sebuah kitab permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Ibn Khaldun juga telah mengarang sebuah buku matematik. Bagaimanapun, buku matematik ini sudah tidak wujud lagi. 

3. 0 SUMBANGANIBN KHALDUN
3. 1 PENGASAS ILMU SOSIOLOGI
Dunia telah mengiktiraf ibn Khaldun sebagai bapa sosiologi kerana dia telah melakukan revolusi terhadap pengkajian sejarah yang sedia ada. Dalam kajian sejarah beliau, beliau telah memperluaskan bidang pengkajian sejarah dengan memfokuskan sesuatu peristiwa sejarah kepada dua kategori asas. Kategori pertama ialah akal dan kategori kedua pula undang-undang social dan fizikal keadaan setempat. Beliau merupakan orang pertama yang menganalisis sesuatu peristiwa dengan menekankan sebab dan akibat sesuatu peristiwa berlaku. Ahli – ahli sosiologi dunia kini menggunakan kaedah yang ditinggalkan oleh Ibn Khaldun dalam mengkaji sesuatu peristiwa sejarah. 

Selain itu, Ibn Khaldun telah meninggalkan teori yang amat berguna dalam mengkaji usia sesebuah kerajaan. Beliau membuat teori bahawa purata usia sesebuah kerajaan bertahan dalam tiga generasi dan usia satu generasi bertahan selama 40 tahun. 

Di samping itu, ideanya yang menarik dalam kitab Al-Muqadimah mendorong para penkaji dan pemikir untuk mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjana dan sejarawan yang mengatasi sejarawan sebelumnya seperti Al-Tabori dan Al-Mas’udi. Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibn Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di barat, terutama ahli-ahli sosiologidalam bahasa Inggeris. 

3. 2 EKONOMI
Ibn Khaldun merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang unggul mendahului tokoh ekonomi barat. Beliau telah membahagi sektor ekonomi kepada tiga bahagian iaitu sektor pengeluaran, pertukaran dan khidmat awam. Menurut Ibn Khaldun ekonomi yang baik dan makmur dapat memberi kesenangan hidup kepada rakyatdisamping dasar-dasar pemerintahan yang baik. Beliau juga member panduan tentang bidang percukaian. Pendapat beliau dalam bidang percukaian mempengaruhi Presiden Amerika Syarikat, Presiden Reagar untuk menggunakan pandangan percukaian Ibn Khaldun dalam pemerintahannya. Ibn Khaldun sempat memajukan beberapa perkara penting dalam bidang ekonomi dan teori kewangan. 

3. 3 PENULISAN
Ibn Khaldun telah membawa satu penulisan yang baru diikuti oleh penulis-penulis buku ini. Iaitu penulisan autografi pengarang pada akhir buku ini. Ibn Khaldun melalui kitab agungnya Al-Ibar telah menuliskan autografi dirinya pada jilid tujuh, jilid terakhir daripada kitabnya itu. Beliau telah menceritakan sejarah hidupnya secara terperinci dan setiap peristiwa dalam hidupnya. Penulis-penulis buku telah meniru cara Ibn Khaldun ini. Cuba kita lihat buku-buku di pasaran. Di luar bahagian buku-buku pasti ada autografi si pengarang buku itu. Inilah antara perubahan yang dibawa oleh Ibn Khaldun, si pemikir agung. 

4. 0 PENUTUP
Ibn Khaldun merupakan seorang yang berpendidikan tinggi serta berfikiran luas dalam membentuk tamadun Islam yang berdarjat tinggi. Beliau banyak menghasilkan karya-karya agung yang menjadi panduan pada kita semua. Ini terbukti melalui penghasilan karyanya yang telah berkembang dan terkenal di Negara luar. Malah, penulisannya telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa contohnya, Inggeris. Negara luar juga menjadikan karyanya sebagai panduan. Ibn Khaldun juga menitik beratkan budaya-budaya orang Islam. Dalam karyanya juga banyak disebut tentang budaya Islam. Kita boleh jadikan beliau sebagai ikon untuk meluaskan cara-cara pemikiran yang lebih baik tentang sesuatu perkara kerana beliau merupakan seorang yang bijak dalam berfikir. 

5. 0 RUJUKAN

 1. Ahmad, Jamaluddin. (1998). Seratus Muslim Terkemuka. Kuala Lumpur : Syarikat S. Abdul Majid. 
 2. Ismail Yaakob. (1983). Muqadimah Ibn Khaldun. Shah Alam, Selangor : Must Read Sdn. Bhd. 
 3. Khalid Haddad. (2012). 12 Tokoh Pengubah Dunia. Batu Caves, Kuala Lumpur : Percetakan Zafar Sdn. Bhd. 
 4. Mahadi Shuid, Rumaizudin Ghazali, Haslina Mansor. (2006). Teks Pra-U STPM :Tamadun Islam. Petaling Jaya, Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 
 5. Ustazah Fatimah Binti Daud, (2008) Jan. Nota Pendidkan Islam Tingkatan 5. Sungai Petani, Kedah : Jejak Jaya Interprise. 


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
URL: abdazizharjin. blogspot. com
Email: abdazizharjin@perlis. uitm. edu. my
HP: 013-4006206
PJ: 04-9882701
R: 04-9882597

Last update 6/02/2015

Antara Hak-Hak Wanita Islam

Disediakan Untuk
Ustaz Abd Aziz Bin Harjin

Disediakan Oleh
Nurul ‘Ain Rusydiah Bt Mohd Rodzi
2014664392
PENDAHULUAN

Wanita adalah golongan istimewa dan memainkan peranan yang besar dalam masyarakat. Wanita berkebolehan untuk melaksanakan dua kerja dalam satu masa seperti memikul tanggungjawab sebagai isteri, ibu dan juga sebagai seorang pekerja. Wanita juga mempunyai peranan yang amat besar di dalam keluarga, masyarakat dan negara. Tanpa wanita, kehidupan seharian tidak dapat dilaksanakan seperti sedia kala. Hal ini kerana, wanita merupakan penyambung generasi akan datang dan wanita juga memainkan peranan yang berbeza hdengan kaum adam. 

Wanita dari segi biologi merupakan perbezaan hakiki dengan kaum lelaki. Perkara ini dapat dijelaskan dalam teori dimana perbezaan antara wanita dan lelaki terjurus kepada sifat jasmani dan rohani. 

Perkara utama didalam kerja kursus ini ialah untuk menerangkan beberapa hak wanita Islam di muka bumi ini. Antara hak-hak wanita Islam yang saya tampilkan didalam kerja kursus daya ialah hak politik, hak dalam menuntut ilmu, hak keatas harta warisan dan hak dalam memmilih bakal suami. 

Hak politik menerangkan kedudukan wanita dalam mentadbir negara. Hak ini juga membincangkan mengenai jawatan yang boleh disandang oleh kaum wanita dan juga jawatan yang tidak boleh dijawat oleh mereka. Selain itu, hak ini membincangkan mengenai kebebasan dalam menyuarakan pendapat bagi kaum wanita. 

Seterusnya ialah hak dalam menuntut ilmu. Hak ini menerangkan kepentingan ilmu terhadap semua umat Islam termasuk kaum wanita sendiri. Selain itu, hak inijuga membincangkan persamaan taraf antara kaum lelaki dan kaum perempuan dalam menuntut ilmu. 

Didalam hak keatas harta warisan pula, ditekankan bahawa kaum wanita juga mempunyai hak keatas harta peninggalan sama ada dari suami mahupun bapa mereka. Perkara ini juga membincangkan bahagian-bahagian kaum wanita terhadap harta peninggalan sama ada sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang anak perempuan. 

Tambahannya, hak wanita dalam memilih bakal suami. Hak ini akan menerangkan bahawa setiap perempuan mahupun seorang janda berhak dalam memilih bakal suami mereka. Mereka tidak boleh dipaksa oleh sesiapapun termasuk wali perkahwinan mereka. 

Akhir sekali, hak mahar (mas kahwin). Di dalam hak ini akan membincangkan mengenai hak wanita keatas mahar yang diberikan oleh pihak pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Hak ini juga menekankan bahawa taida siapa yang berhak keatas mahar itu melainkan pengantin perempuan itu sendiri. 
HAK POLITIK

Islam adalah agama yang diredhai Allah SWT untuk umat manusia. Sebuah agama di mana kaum wanita mewakili satu daripada dua bahagian kemanusiaan. Islam mengakui pentingnya peranan kaum wanita dalam kehidupan masyarakat dan impaknya pada kehidupan politik kita. Oleh kerana itu, kaum wanita telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. (FATIMA, 2003)

Definisi hak politik ialah memberikan hak kepada warga negara untuk ikut serta dalam menjamin keamanan negara sama ada secara langsung seperti mendaftar untuk pilihan raya mahupun secara tidak lansung seperti menghadiri majlis-majlis rumah terbuka yang dianjurkan oleh menteri dalam negara. (ACHMAD, 1985)

Hak politik bermaksud hak memilih dan dipilih, serta hak menjalankan tugas-tugas umum tanpa ada perbezaan kaum mahupun jantina, seperti yang dicetuskan di dalam deklarasi dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 20 Disember 1952. 
('ALI, 1984)

Dimanakah posisi kaum wanita dalam segi “hak politik” ini? Para ulama telah bersepakat mencapai persetujuan bahawasanya kaum wanita tidak boleh menjawat jawatan sebagai “Pemimpin Besar” atau dalam erti kata lain “Khalifah” dalam sesebuah negara. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidak akan ada bahagia bagi suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada perempuan” (Hadis Riwayat Bukhari) 

Hal ini demikan kerana, tugas pemerintahan ini memerlukan seseorang wanita itu bercampur dengan kaum lelaki, berdekatan dan bergaul dengan kaum lelaki, berdua-duaan ditempat yang sunyi mahupun untuk bermesyuarat dan hal ini sudah jelas telah diharamkan oleh agama. ('ALI, 1984)

Dalam segi lain pula, sesetengah ahli fiqh berpendapat bahawakaum wanita tidak boleh menjadi Perdana Menteri kerana boleh mendatangkan kelemahandan kerosakan kepada negara manakala sesetengahnya pula berpendapat bahawa kaum wanita tidak boleh menjadi hakim kerana bidang ini memerlukan pandangan fikiran yang sempurna dan tidak terpengaruh dengan perasaan sedangkan kaum wanita bersifat emosional yang menjadi sifat semulajadi seseorang manusia yang bergelar wanita. ('ALI, 1984)

Sebahagian daripada ulama moden, berpendapat bahawa wanita boleh menjawat semua jawatan kecuali khalifa atau pemimpin negara. Pendapat ini terhasil kerana mereka telah mengkaji mengenai hak politik kaum wanita dengan berpandukan kepada keterangan didalam Al Quran dan hadis yang menetapkan persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam menjawat jawatan dalam negara kecuali nas-nas tertentu yang menghalang kaum wanita untuk menjawat jawatan sebagai seorang khalifa. (ACHMAD, 1985)

Sesetengah daripada meraka berpandapat bahawa masalah “hak politik” bagi kaum wanita bukanlah merupakan masalah yang sulit. Masalah ini merujuk kepada dasar persamaan hak, tetapi ketinggalan kerana tempat dan keadaan. Hal ini kerana, istilah “hak poitik” masih belum wujud semasa kurun pertama Islam. Maka orang yang membolehkan kaum wanita berkecimpung dalam bidang politik ialah orang yang melihat bahawa berpolitik ini termasuk dalam kategori atau amar ma’ruf nahi mungkar atau amal perbuatan atau kekuasaan tertentu didalam hukum walaupun ba’iat kaum wanita tidak menangkup amar ma’ruf nahi mungkar sebagai salah satu rukun. (ACHMAD, 1985)

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah daripada kemungkaran. ” (At-Taubah: 71)  

Ayat ini turun setelah bai’iat kaum wanita. Walaupun kewajipan amar ma’ruf nahi mungkar bagi kaum wanita berbeza dengan kewajipan bagi kaum lelaki kerana kaum wanita tidak diwajibkan utnuk berjihad dan berperang namun diwajibkan bagi mereka untuk meminta izin ayah ataupun suami mereka untuk keluar dari rumah. ('ALI, 1984)

Selain itu, kebebasan dalam menyampaikan pendapat juga terdapat dalam hak politik kaum wanita. Saling bertukar pendapat adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan sebuah bangsa yang berhasil ini mengajak setiap umatnya untuk saling menasihati dan bermusyawarah antara satu sama lain. Allah SWT berfirman yang bermaksud:
“Dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka. ” (Asy-Syura: 38) (FATIMA, 2003)   

Maksud “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka” ialah mereka tidak mengeluarkan kata sepakat apa pun mengenai persoalan-persoalan seperti perang atau persoalan-persoalan yang penting kalau tidak melalui musyawarah terlebih dahulu dan saling memberi nasihat antara satu sama lain. (FATIMA, 2003)

Umat Islam disuruh menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah, maka semua umatnya sama ada lelaki mahupun perempaun wajib menyampaikan pendapat mereka jika mereka merasakan bahawa dengan melakukan perkara sebegini dapat menyampaikan nasihat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat dan juga mengikut prinsip amar ma’ruf nahi mungkar. (FATIMA, 2003)

Kesimpulannya ialah, penyertaan kaum wanita dalam berbagai segi kehidupan dalam berbagai segi kehidupan, baik sosial mahupun politik bukan hanya sekadar “hak” mereka, tetapi juga kerana kewajipan mereka ketika melihat penguasa telah terkeluar dari landasan agama, dari nilai-nilai dan batas-batas kebenaran (makruf) atau ketika mereka melihat sebahagian rakyatnya yang tertindas. Sebab, hakikat daripada “politik” bagi mereka ialah menggesa, mengkritk dan memberi nasihat yang terkandung dalam pengertian amar ma’ruf nahi mungkar. Kewajipan utama dari setiap Muslim mahupun Muslimat ialah mengadakan kebaikan dalam hidup masyarakat menurut batas-batas hukum dan kebebasan yang diperintahkan oleh Allah SWT sama ada dengan tata cara keluar rumah, pakaian, pergaulan, sikap dan tindak tanduknya secara syara’. ('ALI, 1984)
HAK MENUNTUT ILMU
Di dalam Islam, ilmu pengetahuan keagamaan itu wajib hukumnya untuk setiap umat Islam tak kira lelaki dan juga perempuan. Oleh itu, ilmu pengetahuan secara umumnya sangat dijunjung tinggi dan dihormati dalam Islam. Maka tidak hairanlah kalau para ulama diberi penghormatan yang tinggi dan dipuji-puji didalam ayat-ayat al Quran. Penghormatan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan terhadap mereka yang memilikinya nampak jelas di dalam firman Allah SWT yang bermaksud: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. ” (Al-Mujadilah: 11) (FATIMA, 2003)  

Rasulullah SAW juga ada bersabda yang bermaksud: “Menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap umat Islam bagi lelaki mahupun perempuan”  

Hadis diatas telah menjelaskan bahawa Islam mewajibkan semua umat Islam baik lelaki mahupun perempuan untuk menuntut ilmu kerana dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mencapai kemajuan. Hadis itu juga menunjukkan bahawa disamping seseorang wanita itu menjalankan kewajipannya dalam beribadat dan mentaati perintah Allah dan tidak menderhakai perintah suaminya yang benar, mereka juga diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Ini adalah salah satu usaha Islam dalam menjadikan kaum wanita manusia yang bijak pandai. Tiada perbezaan dalam kewajipan menuntut ilmu antara kaum lelaki dan kaum perempuan kecuali kadar kemampuan dan kesanggupan seseorang itu untuk menuntut ilmu pengetahuan. (ACHMAD, 1985)

Muslimah yang berjiwa sensitif selalu menjaga mindanya seperti juga dia menjaga tubuhnya kerana minda tidak kurang pentingnya kepada tubuh. Pada masa dahulu, penyair Zuhair bin Abi Sulma berkata: “Lidah seseorang itu adalah separuh daripada dirinya, dan yang separuh lagi ialah hatinya; yang tinggal hanyalah daging dan darah”  

Ini bermakna bahawa seseorang itu adalah hasil daripada lidah dan hatinya, dengan kata lain, dia berfikir dan berbuat sesuatu mengikut kata hati dan lidah. Jelaslah bahawa mengisi minda dengan pelbagai ilmu yang bermanfaat itu sangat penting. (DR MUHAMMAD, 2009)

Perkara ini hanya disedari oleh kaum lelaki Islam akhir-akhir tahun 1980-an. Hal ini juga disebabkan oleh kaum wanita yang lambat menunjukkan minat dalam bidang pelajaran. Mereka bersemangat dengan melihat perempuan muda dari agama lain menghadiri sekolah dan universiti. Mereka juga mendapat inspirasi apabila mereka melihat kaum wanita dari agama lain bekerja didalam pejabat. Maka ilmu duniawi semakin berkembang dari hari ke hari, terima kasih kepada khidmat radio dan televisyen. Mereka juga menyedari bahawa ilmu pelajaran penting jika mereka mahu menjalankan urusan dibank atau membeli barang dipasar atau membaca penunjuk arah didalam bas. (MALLADI, 1988)

Maka, kaum wanita Islam yang telah membangunkan minat mereka dalam pelajaran sudah sedia dan sanggup untuk mengajar anak-anak mereka. Walaupun perubahan ini hanya dilakukan oleh segelintir kecil sahaja kaum wanita Islam tetapi perubahan ini perubahan yang digalakkan. Tetapi pelajaran dan perjalanan wanita Islam masih jauh lagi berbanding wanita agama lain. (MALLADI, 1988)

Wanita Muslimah itu tahu bahawa perintah dari al Quran dan as-Sunnah diarahkan sama ada lelaki dan wanita wajib menuntut pelbagai bentuk ilmu yang wajib ke atas setiap individu dan masyarakat (fardhu ‘ain dan fardhu kifayah) agar mempelajarinya dari masa ke masa sehingga kewajipan ini diketahui oleh semua masyarakat Islam. (DR MUHAMMAD, 2009)

Bagi lelaki yang ingin berkahwin tetapi tidak mampu untuk membayar mas kahwin kepada pihak perempuan, maka lelaki tersebut diwajibkan untuk membayar mas kahwinnya dengan mas kahwin yang merupakan jasa iaitu jasa untuk memberikan pelajaran agama kepada isterinya. Sabda Rasulullah SAW kepada lelaki yang tidak berkemampuan bayar mas kahwin kepada pihak perempuan yang bermaksud: “Berikanlah apapun walaupun hanya cincin dari besi” Calon suami itu pun menjawab bahawa cincin besi pun tidak mampu dimilikinya. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi yang bermaksud: “Kukahwinkan kamu dengan apa yang kamu hafal dari ayat-ayat Al Quran. Maka ajarilah isterimu!” ('ALI, 1984)   

Hal ini menerangkan adanya hak ilmu, kepentingan dan nilainya kepada kaum wanita. Sejarah juga ada menerangkan ramai kaum wanita yang menghafal al Quran, pandai ilmu agama serta meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dalam sabda Rasulullah SAW mengenai Aisyah yang bermaksud:
“Ambillah separuh dari agamamu, dari Aisyah si himar betina ini”

Hak menuntut ilmu ini tidak terbatas pada ilmu agama sahaja tetapi meliputi segala jenis ilmu pengetahuan yang terdapat dimuka bumi ini untuk menurut keperluan hidup dan kehidupan. ('ALI, 1984)

Rasulullah SAW sangat menggalakkan untuk mengajari dan mendidik kaum wanita sehinggakan bagi mereka yang berkongsi ilmu dengan kaum wanita dijanjikan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Baginda juga berkata:
“Barangsiapa memiliki seorang budak wanita, kemudian dia mengajar dan mendidiknya dengan baik dan dia merdekakannya lalu menikahinya, maka dia akan memperolehi pahala dua kali ganda”

Rasulullah SAW juga ada berkata bahawa pahala mengajar dan mendidik sama dengan memerdekakan iaitu – suatu amal yang mendapat dorongan jauh lebih banyak lantaran nilai kebebasan yang dicapai. (RIDHA, 1987)
HAK KEATAS HARTA PENINGGALAN

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Bagi kaum lelaki ada hak bahagian dari harta warisan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi kaum wanita ada pula bahagian atau harta peninggalan orang tua dan kerabat, sedikit ataupun banyak mengikut bahagian yang telah ditetapkan” (An-Nisa: 7) 

Ayat diatas diturunkan kerana pada zaman Jahiliyyah harta peninggalan (harta warisan) hanya dikhususkan kepada kaum dan anak-anak lelaki sahaja manakala kaum wanita dan anak-anak perempuan tidak diberikan hak untuk menerima harta peninggalan itu. (ACHMAD, 1985)

Pada zaman Jahiliyyah dahulu, kaum wanita dijadikan sebagai harta warisan dan tidak ubah seperti barang dagangan apabila bapa atau suami wanita tersebut sudah meninggal dunia. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan memaksa mereka dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya” (An-Nisa: 19) ('ALI, 1984)    

Dalam surah yang sama, ayat 10, 12 dan 116, Allah menjelaskan hak warisan lelaki berdasarkan prinsip “bahagian lelaki dua kali ganda daripada bahagian kaum wanita”. Dibawah ini diberikan beberapa contoh seperti berikut: (1)Waris: 1 anak lelaki dan 1 anak perempuan, maka harta warisan terbahagi kepada 3 bahagian.  

(a)2 bahagian kepada anak lelaki.  
(b)1 bahagian kepada anak perempuan. 

(2)Waris: 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan, maka harta warisan terbahagi kepada 5 bahagian. 
(a)4 bahagian kepada anak-anak lelaki, iaitu 2 bahagian seorang. 
(b)1 bahagian kepada anak perempuan. 

(3)Waris: 1 anak lelaki dan 2 anak perempuan, maka harta warisan terbahagi kepada 4 bahagian. 
(a)2 bahagian kepada anak lelaki. 
(b)2 bahagian kepada anak perempuan, iaitu 1 bahagian seorang. (ACHMAD, 1985)

Jika si mati tiada anak lelaki maka anak perempuan waris akan mendapat separuh daripada harta warisan tersebut. Jika pewaris mempunyai 2 orang atau lebih anak perempuan, mereka akan mendapat dua per tiga harta tersebut. Kita ambil salah satu kes dimana seorang lelaki Islam meninggal dunia dan meninggalkan seorang balu, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Maka satu per lapan akan diberikan kepada isterinya, lebihan tujuh per lapan harta warisan tersebut akan dibahagikan kepada anak lelaki dan anak perempuannya seperti yang telah dinyatakan diatas. (MALLADI, 1988)

Hal ini kerana kaum lelaki wajib memberikan nafkah kepada kaum wanita iaitu isterinya. Oleh itu, boleh dikatakan bahagian kaum wanita sama banyak dengan bahagian kaum lelaki bahkan mungkin lebih banyak. Sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris. (RIDHA, 1987)

Harta peninggalan yang diberikan kepada kaum lelaki haruslah diberikan juga kepada isterinya tanpa mengira keturunan isteri jika sudah berkahwin dan jika lelaki itu juga sudah mempunyai anak, dia haruslah memberikan nafkah. Sebaliknya kepada kaum wanita yang sudah berkahwin, maka dia berhak keatas mas kahwin dan nafkah dari suaminya. Oleh yang demikian, harta kaum wanita terdiri daripada mas kahwin, nafkah dari suami dan harta peninggalan daripada suami atau bapa. (RIDHA, 1987)

HAK DALAM MEMILIH BAKAL SUAMI

Islam telah memuliakan martabat kaum wanita dan memberikan kebebasan pada mereka untuk menentukan pilihan, menegakkan hak-hak mereka dan yang paling penting memberikan mereka hak untuk memilih suami. Kerana itu, setiap perempuan diberikan hak untuk menolak atau menrima lamaran. Pada zaman dahulu, kaum wanita biasanya diperjualbelikan kepada calon suami seperti barang dagangan. Mereka tidak diajak berbincang ataupun diberitahu bahawa mereka telah atau akan dinikahkan. (FATIMA, 2003)

Ibu bapa tidak berhak untuk memaksa anak perempuan mereka untuk bernikah dengan orang yang tidak disukainya. Wanita Muslimah tahu tentang hak ini, tetapi tidak menolak nasihat dan petunjuk dari ibu bapanya ketika hendak memilih calon suami yang sesuai, kerana ibu bapa sangat menyayangi anak-anak, pengalaman mereka pula banyak dan pergaulan mereka lebih luas. Tetapi jika ibu bapa ingin memilihkan pasangan hidup yang tidak disukainya, maka dia boleh menolak kerana dia berhak menentukannya. (DR MUHAMMAD, 2009)

Islam tidak mahu meletakkan beban ke atas wanita dengan memaksa mereka berkahwin dengan lelaki yang dibenci, kerana Islam mahu agar perkahwinan itu berjaya, berasaskan keserasian di antara pasangan maka harus ada asas yang baik di antara mereka dari segi rupa paras, sikap, perangai, kecenderungan dan kesukaan. Jika ada sesuatu yang tidak kena, dan wanita itu merasa bahawa dia tidak dapat mencintai suaminya dengan ikhlas, khuatir dia melakukan dosa kerana khianat dan melawan suami yang tidak dicintai, maka dia boleh meminta cerai. (DR MUHAMMAD, 2009)

Tetapi, meskipun Islam telah menekankan dengan jelas, masih banyak kaum bapa yang memaksa anak perempuannya untuk berkahwin dengan orang yang mereka tidak sukai. Kejadian ini bukan sahaja terjadi di daerah-daerah kampung malah terjadi juga di daerah Bandar. Jika seorang perempuan muda memprotes dan membela hak-hak alamiahnya, maka ia sering dituduh kurang ajar, tidak patuh dan tidak menghormati tradisi serta adat istiadat yang berlaku. Memaksa seorang perempuan untuk berkahwin tanpa persetujuan darinya adalah melanggar hukum Islam dan melanggar ajaran Rasulullah SAW. Baginda bersabda yang bermaksud: “Seorang janda tidak boleh dikahwinkan tanpa diajak berbincang dahulu; dan seorang gadis tidak boleh dikahwinkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. ” (FATIMA, 2003)
HAK MAHAR (MAS KAHWIN)

Mahar adalah hak kewangan bagi perempuan. Mahar diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan pada saat menikah. Di zaman Jahilliyah, hak ini dipaksa dari pihak perempuan dengan cara yang berbeza. Si ayah atau wali biasa membuat perkahwinan sebagai satu transaksi, di mana mahar merupakan harga bagi seorang perempuan muda. Dia kaan menjual anak gadisnya kepada sesiapa sahaja yang dia suka selagi dia boleh dapat memperoleh harga yang dia inginkan. Alternatif lainya ialah syighar. Syighar adalah perkahwinan di mana mereka menukarkan anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar kerana setiap perempuan dianggap sebagai mahar dari pihak lain. Pada dasarnya ini adalah transaksi dimana lelaki sebagai pemenang dan perempuan sebagai hadiah kepada pemenang, dan jenis pernikahan ini dihapuskan oleh Islam tanpa syarat. (FATIMA, 2003)

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Berikanlah maskahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An-Nisa: 4) 

Ayat ini menunjukkan keharusan memberi mahar kepada wanita. Hal ini telah menjadi kesepakatan dan tidak ada perbezaan pendapat mengenai itu, kecuali apa yang diriwayatkan dari sebahagian ulama dari penduduk Iraq, bahawa jika seorang majikan menikahkan seorang budak lelaki dengan budak perempuannya, maka dia tidak wajib memberikan mahar dalam pernikahan itu. Dan tidak ada kewajipan didalamnya. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah diatas. Sehinggalah hal ini bersifat umum. Maka Allah SWT ada berfirman yang bermaksud:  “… Kerana itu kahwinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kahwin menurut yang patut” (An-Nisa: 26)

Ayat diatas menekankan bahawa yang pasti, seorang lelaki wajib membayar mahar kepada bakal isterinya. Ketika memberikan mahar tersebut, dia haruslah memberikannya secra suka rela dan jiwa yang baik. Jika isterinya menerima dengan baik setelah penyebutan mahar tersebut, maka dia boleh memakannya secara halal dan baik. (SALAMAH, 2005)

Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara dua orang manusia. Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak kewangan yang sah dan tidak boleh dilanggar oleh sesiapapun. (FATIMA, 2003)

Zaman sekarang sudah menjadi kecenderungan para ayahatau wali dari pengantin perempuan untuk mengambil maharnya dan membelanjakannya untuk perlengkapan pengantin perempuan atau barang rumahtangga lain, bahkan membeli perabot rumah yang baru untuk rumah pengantin perempuan. Menurut hukum Islam, tindakan ini salah kerana pengeluaran semacam ini aldalah tugas suami dan mahar adalah khas diperuntukan bagi pengantin perempuan. Ini adalah hak Ilahiah yang dijamin dan diberikan kepada semua perempuan oleh Allah SWT. (FATIMA, 2003)

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun daripadanya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu tergamak mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-istermu) telah mengambil perjanjian yang kuat melalui (ikatan pernikahan) dari kamu. ” (An-Nisa: 20-21) 

Ayat diatas menjelaskan bahawa bekas suami tidak boleh meminta balik mas kahwin walaupun sebahagian daripadanya jika mereka sudah bersetubuh atau berdua-duaan dalam satu bilik walaupun tidak bersetubuh atau berbaring atas satu tempat yang sama walaupun tidak bersetubuh. Tetapi, jika suami isteri belum bersetubuh, tidak berdua-duan dalam bilik dan tidak berbaring atas satu tempat yang sama, maka si suami boleh meminta separuh daripada mas kahwin yang telah diberikan kepada isterinya. (ACHMAD, 1985)

Rasulullah SAW tidak mengizinkan perkahwinan tanpa mahar. Sesungguhnya, ilmu lebih penting dan lebih berharga daripada wang dan dengan mengajar isteri, maka si suami boleh menggantikan sejumlah yang yang harus dia bayar sebagai mahar dengan mengajar isterinya ilmu pengetahuan seperti yang saya telah nyatakan dalam hak dalam menuntut ilmu. (FATIMA, 2003)

Oleh itu, tidak ada batasan jumlah mahar di dalam Islam. Kita belajar dari kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW yang membayar mahar dengan apa yang mereka mampu. (FATIMA, 2003)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Takutlah kalian kepada Allah dan leyanlah isterimu dengan baik. Mereka telah diamanatkan oleh Allah kepadamu dan telah dihalalkan bagimu melalui firman Allah” Hadis diatas adalah untuk mereka yang menganggap mahar ini adalah harga bagi seorang pengantin perempuan atau jaminan yang dibayar kepada ayah pengantin perempuan atau sebuah transaksi yang menjadikan seorang perempuan halal bagi suaminya. (FATIMA, 2003)  

Kesimpulannya, mahar adalah hak yang menghormati kaum perempuan dan melambangkan komitmen suami untuk menyayangi dan menjaga isterinya sepanjang perkahwinan mereka. 
PENUTUP

Disini saya ingin mengatakan kepada mereka diluar sana agar menghargai semua kaum wanita dimuka bumi ini tidak kiralah sama ada ibu, kakak, ibu saudara, adik perempuan, kakak saudara dan ramai lagi selagi seseorang manusia itu bergelar wanita. 

Kita juga janganlah mengabaikan hak-hak kaum wanita dengan melebihkan hak kaum lelaki sahaja didalam semua perkara. Saya mengaku bahawa di dalam sesetangah hal kita akan melebihkan hak kaum lelaki tetapi kita janganlah pula terus tidak memberi peluang kepada kaum wanita untuk mempertahankan hak mereka yang telah diberi oleh Allah SWT dan juga baginda Rasulullah SAW. 

Kepada kaum wanita pula janganlah berlebihan dalam mempertahankan hak sebagai wanita Islam. Kita haruslah sentiasa berpada-pada dalam melakukan sesuatu perkara itu kerana walauapapun yang kita lakukan kita harus mendapat persetujuan daripada bapa kita dan jika seseorang wanita itu sudah berkahwin, haruslah dia meminta kebenaran daripada suaminya sebelum membuat sesuatu dalam kehidupannya. Perkara ini termasuk juga jika seseorang wanita itu ingin bekerja, berkahwin bagi yang belum berkahwin mahupun bergelar janda ataupun keluar rumah. 

Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab kita haruslah bersama-sama mempertahankan hak wanita Islam walau dimana kita berada. Tetapi kita haruslah berjaga-jaga juga kerana perkara ini juga boleh membawa kaum wanita kepada arah kemungkaran. Dan sebagai pembimbing, kaum lelaki haruslah memimbing kaum wanita kearah yang lebih baik dan tidak mendiskriminasikan hak-hak wanita dengan mengamal sifat amar ma’ruf nahi mungkar. 

Rujukan
 1. Achmad, Achmad Masruch Nasucha. Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam. Indonesia: Cv. Toha Putra Semarang, 1985. 
 2. 'Ali, Muhammad 'Ali Quthub. Bai'at Kaum Wanita Terhadap Rasulullah. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1984. 
 3. Dr Muhammad, Dr Muhammad Ali Hasyimi. Keperibadian Seorang Muslimah Dari Al Quran Dan Al-Sunnah. Johor Bahru: Bin Halabi Press, 2009. 
 4. Fatima, Fatima Umar Nasif. Hak & Kewajipan Perempuan Dalam Islam. Jakarta: Cv. Cendikia Sentra Muslim, 2003. 
 5. Malladi, Malladi Subbamma. Islam And Women. India: Sterling Publishers Private Limited, 1988. 
 6. Ridha, Muhammad Rasyid Ridha. Panggilan Islam Terhadap Wanita. Selangor: Thinker's Library Sdn Bhd, 1987. 
Ustaz Abd Aziz bin Harjin
abdazizharjin.blogspot.com
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
04-9882701 (P)
04-9882597 (R)
013-4006206 (H)

Tarikh: 6/02/2015


Bidadari Dunia

Disediakan Untuk :
Ustaz Abd Aziz Bin Harjin

Disediakan Oleh :
Nur Hidayah Binti Mohd Said
2014267952

Pendahuluan

Alhamdulillah Bersyukur Kehadrat Ilahi Dengan Limpah Dan Kurnianya Dapatlah Saya Menghasilkan Kerja Kursus Tentang Wanita Dalam Islam Dengan Jayanya. 

Tujuan Kerja Kursus Ini Ditulis Adalah Untuk Menerangkan Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Wanita Sebelum Dan Selepas Kedatangan Islam. Wanita Dari Segi Bahasa Ialah Lawan Kepada Kaum Lelaki. Mengikut Kamus Dewan, Wanita Adalah Satu Ungkapan Halus Yang Beerti Perempuan. Wanita juga merupakan makhluk allah yang diciptakan penuh dengan lemah-lembut dan juga merupakan makhluk allah yang subjektif untuk dihuraikan dengan kata-kata ataupun lebih senang, sukar untuk ditafsirkan dan untuk difahami. 

Skop kerja kursus ini adalah menerangkan tentang perspektif agama lain terhadap wanita terus berubah. Allah SWT telah mengutuskan Rasulullah untuk memperbaiki kepincangan dan menempatkan wanita ke taraf yang lebih tinggi. Dalam kerja kursus ini, saya menceritakan dimana wanita seharusnya mendapat hak dan status yang sewajarnya bersesuaian dengan fitrah penciptaannya. Saya juga menerangkan tentang akhlak-akhlak yang perlu ada pada semua wanita sebagai wanita yang muslimah. Selain itu, saya juga menulis tentang hukum-hukum dan dalil-dalil berkaitan dengan bersolek bagi wanita Islam. Hal ini kerana, bersolek merupakan perkataan yang sudah sinonim dengan wanita. Seterusnya, saya juga ada menerangkan tentang hak wanita untuk bekerja dan akhir sekali, saya menerangkan peranan wanita dalam Islam bagi membangunkan nama Islam itu sendiri. 

Harapan saya ialah agar hak dan status wanita Islam dihormati dan dilindungi oleh semua masyarakat supaya wanita tidak lagi ditindas dan dihina seperti pada zaman Jahiliah dahulu. 

Kesimpulannya, sebagai umat Islam kita hendaklah bersama-sama menjaga nama baik sesama kita agar agama Islam tidak dipandang serong dan hina oleh masyarakat lain dan supaya kita sentiasa diberkati oleh Allah SWT. 

WANITA SEBELUM DAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM
Wanita sebelum kedatangan Islam tidak dapat menikmati haknya sebagai seorang manusia sedikitpun. Hak mereka dicabut, kemahuan mereka ditekan, pendapat mereka tidak didengar, saranan mereka tidak dihormati dan mereka tidak langsung diberikan tempat dan ruang dalam masyarakat. Hal inilah yang tersebar dikebanyakkan bangsa pada masa itu. Pada zaman sebelum Islam, kaum wanita dianggap rendah dan kurang berguna bagi kehidupan bahkan mereka hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu birahi kaum lelaki sahaja. Dengan kehadirannya Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah telah mengangkat kaum wanita dari cara pergaulan masyarakat Jahiliah. Nabi Muhammad saw bersabda yang bermaksud :

“Wanita adalah penjaga, penanggung jawab rumah suaminya, dan ia harus bertanggungjawab atas pengaturannya. ”

Sejak itulah bermulalah kehidupan baru bagi kaum wanita, hak dan kewajipannya sebagai wanita dijelaskan dalam Al Quran dan Al Hadith. 

Dalam masyarakat Yunani, wanita diperjualbelikan di pasar seperti menjualbelikan sesuatu barangan yang lain, mereka tidak pernah diberikan pendidikan dan harta warisan. Walaupun harta sendiri, wanita tidak dapat membelanjakannya sendiri kecuali mendapat keizinan daripada orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya. Dalam kehidupan Yunani dahulu, wanita benar-benar tidak mempunyai hak sedikit pun, mereka dilalaikan dan sentiasa dilalaikan. Pada puncak kejayaan bangsa Yunani dahulu, keadaan wanita bukannya bertambah baik, malah semakin hari semakin buruk mereka dilayan. Wanita mula bergaul bebas dengan lelaki tanpa batas ditempat-tempat umum dan malah penzinaan sudah seperti menjadi suatu kebiasaan kepada mereka. 

Yang lebih buruk lagi, agama mereka mengakui hubungan gelap antara wanita dan lelaki. Jadi, wanita pada mulanya tidak mendapat sama sekali, kemudian akhirnya wanita dijadikan permainan bagi kaum lelaki dan menjadi tempat untuk memuaskan keinginan dan nafsu bagi   kaum lelaki. Adapun dikalangan orang Jahiliah, kaum wanita sangat terhina sekali, bilamana  anak yang dilahirkan adalah seorang bayi perempuan, maka dikuburkannya bayi itu secara hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud :  “Apabila salah seorang daripada mereka diberi khabar gembira dengan anak perempuannya, nescaya hitam mukanya sambil menahan marah dalam hatinya. ” (Surah An-Nahl ayat 58) 

Firman Allah SWT lagi yang bermaksud :  “Bersembunyilah dari kaumnya, kerana keburukkan berita yang diterimanya akan ditahannyalah anak itu dengan menanggung penghinaan atau diinjaknya di dalam tanah. Ketahuilah sungguh jahat sekali perbuatan mereka. ” (Surah An-Nahl ayat 59)  Kemudian datanglah agama Islam, memberikan hak-hak yang adil kepada kaum wanita yang berperikemanusiaan yang bersifat melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan darjat kaum wanita, memberikan kesucian, dengan kesuciannya dan memberikan tempat dan kedudukan yang layak dengan keadaannya sebagai kaum wanita yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran yang bermaksud :  “Anak lelaki itu mempunyai bahagian daripada peninggalan ibu bapa dan kaum-kerabatnya, anak perempuan juga mempunyai bahagian dari peninggalan ibu bapa dan kaum-kerabatnya, baik sedikit mahupun banyak iaitu menurut bahagian yang telah ditetapkan. ”  (Surah An-Nisa' ayat 7)  

Sebagaimana dalam Islam mengharamkan pemaksaan terhadap budak perempuan untuk melakukan pelacuran, maka Allah SWT berfirman yang bermaksud : “Janganlah kamu paksa budak-budakmu berzina jika mereka suka terpelihara supaya kamu mendapat keuntungan kehidupan duniawi. ” (Surah An-Nur ayat 33) 

Islam sama sekali tidak menganggap wanita sebagai suatu bakteria yang mengandungi penyakit sebagaimana persepsi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Islam mengakui kebenaran azali (eternal) yang dapat menghilangkan kehinaan. Islam brbeza dengan agama-agama lain yang cenderung menganiaya kaum wanita. Islam datang untuk melepaskan wanita daripada belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang wanita sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki hak yang telah disyariatkan oleh Allah. Dalam Islam, haram hukumnya berbuat aniaya dan memperbudakkan wanita. Allah akan mengancam orang yang berani melakukan perbuatan itu dengan ancaman seksa yang amat pedih diakhirat nanti.   

Bukti yang paling besar yang menunjukkan betapa wanita itu sangat tinggi kedudukkannya, adalah wasiat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa pertemuan Islam paling agung, iaitu dalam peristiwa Haji Wada'. Waktu itu baginda bersabda :  “Baik-baiklah dalam memberikan wasiat kepada kaum wanita. ”  

Firman Allah SWT yang menerangkan salah satu kedudukan wanita didalam Islam dimana kehormatan dan kemuliaannya dijaga :  “Dan, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. ” (Surah Ibrahim ayat 4)  

AKHLAK WANITA MUSLIMAH
Akhlak dalam Islam ialah peringkat tata nilai yang bersifat samawi dan azali, yang mewarnai cara berfikir, bersikap dan bertindak seorang Muslim terhadap dirinya, terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap sesamanya dan terhadap lingkungannya. Dari sudut samawi pula, akhlak bermaksud seluruhnya bersumberkan Al Quran dan Al Hadith, sedangkan azali beerti bahawa akhlak Islam tersebut bersifat tetap, tidak berubah, walaupun tata nilai atau norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat berubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. 

Akhlak bukanlah sekadar perilaku manusia yang bersifat dari lahir tetapi merupakan salah satu daripada dimensi kehidupan seorang Muslim yang merangkumi akidah, ibadah, akhlak, dan syariah. Terdapat beberapa akhlak yang ditegaskan dalam Islam kepada wanita-wanita muslimah. 

•Akhlak terhadap Allah SWT. 

Setiap peribadi muslim yang sejati wajib berakhlak terhadap Allah SWT dengan akhlak yang baik dan terpuji. Sebagai seorang wanita muslimah, kita wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT, tidak akan mempersekutukan-Nya dengan apapun, dalam bentuk apapun dan keadaan mahupun situasi yang bagaimanapun. Sebagai wanita juga, kita patut tunduk dan patuh ketentuan-ketentuan dan hukum Allah yng bersifat abadi. Tidak berubah sepanjang masa dan tidak akan dapat diubah oleh sesiapa apun, berbeza dengan ketentuan dan ketetapan undang-undang yang dibuat oleh manusia. 

Seterusnya, berserah diri kepada ketentuan Allah SWT kerana setiap apa yang ditakdirkan kepada kita pasti ada hikmahnya kerana kita harus yakin bahawa setiap qada' dan qadar Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Selain itu, sebagai muslimah, kita hendaklah sentiasa ikhlas dan redha dalam menerima setiap keputusan dari Allah SWT setelah kita bersungguh-sungguh berusaha dan bertawakal. Jika kita menghadapi sesuatu masalah atau  musibah, kita hendaklah sentiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT  daripada kita terus berputus asa. Alangkah sombongnya seseorang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, sedangkan dirinya sangat memerlukan pertolongan daripada Allah SWT. Salah satu doa yang sempurna yang boleh kita amalkan ialah : “Ucapkanlah : “Ya Allah, sesunggunya aku memohon kepadaMu semua kebaikan yang lalu dan yang akan datang, yang kuketahui dan yang tidak kuketahui. Aku berlindung kepadaMu dari semua kejahatan yang lalu dan yang akan datang, yang kuketahui dan yang tidak kukeetahui. Dan aku memohon syurga kepadaMu dan yang dapat mendekatkan aku kesana, berupa perkataan atau perbuatan. Dan aku berlindung kepadaMu dari neraka dan apa yang mendekatkan aku kepadanya, berupa perkataan atau perbuatan. Dan aku memohon kepadaMu urusan yang Engkau tetapkan bagiku, agar Engkau menjadikan kesudahannya sebagai kebenaran. ” (Riwayat dari Aisyah Radiyallahu'anhu)  

•Akhlak terhadap Rasulullah SAW. 

Sebagai seorang wanita muslimah, kita wajib berakhlak mulia terhadap Rasulullah SAW selain daripada berakhlak kepada Allah SWT kerana Rasulullah merupakan pesuruh Allah. Antara akhlak terhadap Rasulullah ialah ikhlas menyatakan pengakuan dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Kita juga perlu sentiasa mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar kita iaitu Nabi Muhammad SAW kerana beliau merupakan utusan Allah untuk membimbing hambanya ke jalan yang lurus dan benar. 

Seterusnya, kita mestilah sentiasa taat akan perintah Rasulullah dan sentiasa cinta akan baginda. Kita wajib percaya atas semua berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada semua umat Islam kerana apa yang disampaikan kepada kita adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh mengabaikan Rasulullah dengan tidak melaksanakan segala perintah dan ajarannya. Sentiasa menghidupkan sunnah Rasulullah iaitu dengan mengamalkan segala sunnahnya. Dengan mengamal sunnah baginda, nescaya kita tidak akan terpesong akidah dan akan memperoleh pahala. 

•Akhlak terhadap orang tua. 

Sebagai seorang wanita dan juga anak, kita wajib berakhlak baik terhadap orang tua. Allah SWT berfirman yang bermaksud :

“Dan, Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu semua jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu semua berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihaniku dan mendidik aku sewaktu kecil. ” (Surah Al-Isra' ayat 23-24)  

Dasar-dasar akhlak terhadap orang tua adalah sebagai seorang anak kita harus mentaati kedua orang tua kita dalam urusan apa pun selagi di dalamnya tidak terkandung kedurhakaan terhadap syariat Islam. Berbicara atau bercakap dihadapan kedua ibu bapanya dengan cara yang lemah lembut, merendahkan suara dan tidak bercakap keras dihadapan mereka. Tidak membuat sesuatu keputusan kecuali setelah meminta pendapat kedua-dua ibu bapa kerana mereka berdua lebih memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak berbanding kita. Sentiasa mendoakan keduanya, mengeluarkan sedekah atas nama kedua-duanya, meminta keampunan dan menyelesaikan hutang-hutang mereka sama ada hutang harta atau ibadah seperti puasa dan haji setelah keduanya meninggal dunia. 

•Akhlak terhadap diri sendiri. 

Akhlak seorang wanita muslimah terhadap dirinya sendiri adalah tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib dilakukan sebagai seorang muslimah sejati seperti solat lima waktu  tepat pada masanya dan berpuasa di bulan ramadhan. Meninggalkan setiap perkara yang dapat   merosakkan kesihatan jasmani dan juga rohani. Kita juga hendaklah sentiasa memelihara diri dengan sifat-sifat yang terpuji seperti 'iffah iaitu mengawal diri daripada meuruti hawa nafsu. Janganlah sesekali kita menjadi hamba kepada nafsu kita sendiri dan jangan biar nafsu yang mengawal diri kita.   

Sifat yang seterusnya ialah muruah iaitu sifat yang selalu memelihara diri dari segala perkara yang terlarang dalam agama contohnya tidak menutup aurat. Sebagai seorang wanita muslimah, kita hendaklah sentiasa meutup aurat kita daripada diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahram kita kerana hukumnya haram mendedahkan aurat. Sifat seterusnya ialah wara' iaitu menjauhkan diri dari barang yang haram dan syubhat (sifatnya yang meragukan, antara halal dan haram). Terdapat yang halal dan mubah mengambilnya hanya sekadar yang diperlukan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :  “Tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka itu lebih utama melayaninya. ” (Diriwayatkan dari Hakim)  

Selain daripada melakukan sifat-sifat yang terpuji, kita juga hendaklah menjuahi semua sifat-sifat yang tercela seperti membunuh diri. Allah SWT melarang hamba-Nya daripada mencela dan menyakiti diri sendiri walaupun sebesar zarah. Bagi sesipa yang menyakiti diri sendiri seperti membunuh diri maka tempatnya adalah didalam neraka jahanam. Kita juga dilarang bersifat sombong dan takabur kerana Allah membenci dan mencela orang yang bersifat sombong terhadap orang lain.   

Kita juga haruslah menjauhi sifat cepat buruk sangka terhadap orang lain kerana ianya merupakan sifat buruk. Sebagai seorang muslimah sejati, kita harus sentiasa bersangka baik terhadap semua orang supaya tidak timbul pergaduhan dan saling membenci. Bersikap buruk sangka terhadap orang lain hanya akan mendatangkan banyak keburukkan. Bersifat buruk sangka hukumnya adalah haram keran boleh merosakkan keharmonian rumah tangga, keluarga dan keharmonian kehidupan bermasyarakat.    

“Jauhilah sifat berprasangka buruk kerana sifat itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu berdengki-dengki, janganlah juga kamu membelakang-belakangkan dan janganlah kamu membenci-bencian. Dan hendaklah kamu semua hamba-hamba Allah bersaudara antara satu sama lain.  (Hadis riwayat Bukhari) 

BERSOLEK BAGI WANITA (TABARRUJ)
Bersolek adalah memperlihatkan kecantikkan wanita yang semestinya wajib ditutup kepada lelaki yang bukan muhrimnya. Bersolek ialah suatu hal yang perlu bagi seorang wanita, ia berhak berdandan dihadapan suaminya dan di hadapan orang-orang yang haram dia kahwini dengan bentuk perhiasan apa pun yang dia ingini. Tetapi tidak dibolehkan baginya berdandan dan memperlihatkan bahagian tubuhnya yang bisa mengakibatkan fitnah dan keonaran. 

Memperlihatkan kecantikkan wanita kepada lelaki yang bukan muhrimnya, yang termasuk dalam menampakkan kecantikkan itu adalah membuka dan mempamerkan keelokan serta bahagian-bahagian susuk tubuh yang menghairahkan seperti pinggang, lengan, betis, dada, leher dan wajah. Menurut Syeikh Al-Maududi, 'Tabarruj' bila dikaitkan dengan seorang wanita membawa tiga maksud iaitu yang pertama, menampakkan keelokkan wajah dan bahagian-bahagian tubuh yang membangkitkan berahi, dihadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Yang kedua ialah mempamerkan pakaian atau perhiasan yang indah dihadapan kaum yang bukan muhrim. Akhir sekali, yang ketiga ialah mempamerkan diri dan jalan berlenggang-lenggok di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrim. 

•Hukum bersolek bagi wanita. 

Bersolek hukumnya adalah haram menurut Al Quran, hadis dan ijmak para ulama'. Hal ini kerana keseluruhan anggota tubuh seorang wanita itu adalah aurat. Orang yang bukan muhrimnya sedikit pun tidak boleh melihat rambut, tubuh, perhiasan, mahupun baju dalamnya. Apabila seorang wanita itu keluar dengan memperlihatkan tengkuk, dada, serta mendedahkan betisnya adalah dia termasuk dalam kemungkaran besar yang menyimpang dari ketentuan syarak dan berdoa besar. 

Bagi wanita yang keluar rumah dengan berpakaian yang boleh merangsangkan atau memakai baju yang nipis yang dapat melihat auratnya, maka kesemua itu adalah tergolonng dalam bersolek yang diharamkan oleh Alla SWT dan Rasulullah SAW. Dosa-dosa besar yang sering dilakukan oleh wanita-wanita hari ini ialah keluar rumah dengan berhias yang menjadi kemurkaan Allah SWT dan akan membawanya kepada seksaan allah yang sangat pedih. 

•Dalil-dalil tentang haramnya bersolek. 

Al Quran dan Al Hadith kedua-duanya merupakan sumber pokok untuk menentukan hukum syarak sesuatu perkara. Di dalam Al Quran dan juga hadis terdapat larangan dan haramnya bersolek dan disertai pula dengan ancaman seksa yang sangat pedih, ini kerana terdapat banyak fitnah dan bahaya. Firman Allah yang bermaksud :  “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkahlaku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu. ” (Surah Al-Ahzab ayat 33)  

Maksud ayat diatas adalah menganjurkan para wanita-wanita supaya tetap tinggal dirumah, tidak boleh keluar tanpa ada hajat yang penting, kerana yang demikian itu lebih selamat dan terpelihara dan lebih terjamin (dari fitnah dan sebagainya).   

Sabda Rasulullah yang bermaksud :  “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka bila dia keluar dari rumahnya maka syaitan sentiasa menunggu-nunggunya. ” (Hadis riwayat Tarmizi)  

Kesimpulannya, wanita bila keluar rumah dengan perhisan yang kompleks seperti memakai pakaian-pakaian yang mendedahkan aurat, memakai perhiasan yang boleh mendatangkan fitnah dan bahaya ianya mempunyai aura yang negatif yang tidak diingini dalam Islam. Umpamanya dia akan diganggu oleh lelaki-lelaki yang berhidung belang yang mungkin dapat menjerumuskannya kedalam kejahatan atau maksiat.    

HAK WANITA UNTUK BEKERJA 
Sikap Islam yang mewajibkan nafkah terhadap bapa untuk puterinya (anak perempuan), saudara lelaki untuk saudara perempuannya dan suami terhadap isterinya. Itu, agar wanita tidak perlu lagi mencari pekerjaan untuk membiayai dirinya dan juga untuka memelihara kehormatannya serta menjauhkannya dari bergaul dengan orang-orang yang menyimpang dari landasan syariat. Suatu hal yang sangat penting, wanita harus mencurahkan semua waktunya untuk mengatur rumah dan mendidik anak serta menciptakan kebahagiaan untuk suami dan keluarganya sekiranya sudah berumah tangga. 

Disamping Islam menjaga kehormatan dan martabat wanita, ia juga tidak membebankan kepadanya untuk membiayai dirinya sendiri. Tetapi hal itu diwajibkan kepada bapa dan saudara lelaki sebelum wanita itu berkahwin dan setelah berkahwin hal itu diwajibkan kepada suaminya. Wanita bukannya dilarang untuk bekerja tetapi apabila situasi menghendakinya bekerja, wanita diharuskan bekerja tetapi dengan syarat tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. 

•Syarat wanita yang bekerja di luar rumah. 

Syarat-syarat seorang wanita untuk bekerja yang pertama adalah pekerjaannya harus masyru' (sesuai syariat). Maksudnya, tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti menjadi penari ditempat-tempat hiburan, bekerja dikelab malam. Pekerjaan itu diharamkan bukan sahaja untuk wanita bahkan juga untuk kaum lelaki. Ada juga pekerjaan yang tidak boleh bagi wanita iaitu menjadi pembantu kepada lelaki yang belum berkahwin. Alasan untuk larangan tersebut adalah kerana takut berlakunya maksiat. 

Kedua ialah pekerjaannya harus mengikut aturan syariat yang bermaksud apabila wanita pergi bekerja, dia harus berpegang pada adab-adab yang disyariatkan seperti menundukkan pandangan. Firman Allah SWT yang bermaksud :   “Katakanlah kepada wanita-wanita mukmin yang “hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya... ” (Surah Al-Nur ayat 31)  

Ketiga ialah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat iaitu menutup aurat. Masalah ini tidak perlu diragukan lagi. Menurut jumhur ulama', pakaian yang sesuai dengan syariat adalah menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Leher dan rambutnya juga adalah aurat dihadapan lelaki yang ajnabi (bukan mahram) walaupun sehelai. Pendek kata, dari hujung rambut hingga hujung tapak kaki dalah aurat bagi wanita dan wajib ditutup. Hal ini berlandaskan firman allah SWT yang bermaksud :  “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman supaya menyekat pandangan mereka (dari memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah menunjukkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher mereka dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhisan tubuh mereka melainkan terhadap suami mereka, terhadap bapa atau bapa mertua mereka, dan kepada anak-anak atau anak-anak tiri mereka, atau terhadap saudara-saudara mereka, atau terhadap anak-anak lelaki saudara mereka atau anak-anak perempuan saudara mereka atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.  (Surah An-Nur ayat 31) 

•Sebab-sebab wanita tidak patut bekerja. 

Wanita wajib baginya memakai hijab menurut syariat Islam sebagaimana yang kita semua telah ketahui. Wanita adalah haram baginya membuka wajahnya yang dapat   menimbulkan fitnah, sedangkan membuka wajah sudah menjadi kebiasaan bagi wanita yang bekerja. Selain itu, wanita adalah haram baginya bergaul dan bercampur dengan lelaki yang bukan mahramnya. Wanita sepatutnya sibuk menguruskan rumah tangganya dan juga tanggungjawabnya harus diutamakan terhadap anak-anak dan suaminya.   

Dengan pelbagai pertimbangan yang kita ketahui, maka tidak ada alasan untuk menyuruh wanita bekerja diluar rumah. Oleh itu, bapa atau suamilah yang harus menanggung segala keperluan wanita. Bapa dan sumi akan ditanya di akhirrat nanti tentang tanggungjawabnya. Firman Allah SWT yang bermaksud :  “Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihi sebahagian mereka (lelaki) atas yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. ”  

•Batas-batas pekerjaan wanita.   
Had kawasan pekerjaan bagi wanita adalah dirumahnya, sememangnya wanita itu tercipta untuk menguruskan rumah tangga dan keluarga. Kalau suaminya itu orang yang harus mempunyai harta, maka isteri adalah orang yang harus menjaga harta suaminya dan membelanjakan harta itu untuk kepentingan rumah tangganya. Sabda Rasulullah yang bermaksud :  “wanita adalah sebagai pengurus rumah tangga suaminya dan ia akan ditanya tentang hal yang diuruskannya itu. ”  

Wanita yang paling dekat dengan Allah SWT adalah wanita yang tetap tinggal dirumahnya, mencari keredhaan allah SWT dengan beribadah kepadaNya dan mentaati suami. Khalifah Ali RA berkata yang bermaksud :    “Apakah tidak merasa malu kamu semua, apakah tidak merasa tertipu kamu semua, kamu membiarkan perempuan-perempuan keluar rumah diantara lelaki, dia melihat kepada lelaki dan lelaki melihat padanya.   

PERANAN WANITA DALAM ISLAM 
Dalam kehidupan kita dianugerahkan akal dan fikiran, mendambakan terwujudnya keadilan yang sempurna sehingga banyak sekali kaum wanita sekarang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinngi, baik dalam ilmu agama ataupun dalam segi yang lain. Kita perlu sedar yang sebenarnya wanita banyak terkenal dalam sejarah Islam yang telah mengambil kepeloporan dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. 

Pada zaman sekarang, banyak wanita telah mencapai suatu tingkat kehidupan yang tinggi. Di antaranya ada yang menjadi perdana menteri yang duduk di dalam pemerintahan negara dan mereka berkuasa seperti berkuasa dalam kehidupan rumah tangga sendiri, bahkan kaum wanita itu cermat dan berani sekali mengambil sikap-sikap politik dan tidak menghiraukan akibat dan risiko yang bakal mereka tanggung. 

Kalau kita llihat, perkembangan wanita-wanita di negara-negara Islam sekarang ini, kita akui bahawa ramai umat Islam tidak ketinggalan dan terus berusaha agar wanita menjadi lebih maju. Kemajuan disini beerti kemajuan yang dituntut dalam syariat Islam yang maha suci lagi adil. Kita harapkan kaum wanita dapat sama-sama memperhatikan dan memikirkan sehingga dapat memberikan jalan keluar bagi kemajuan dan kesejahteraan umat Islam tetapi tetap berpegang pada garis-garis agama Islam(syariat). 

Wanita dalah guru dan rumah tangganya adalah sekolahnya yang akan menghasilkan kesatria-kesatria yang cerdik dan pandai dan dapat memimpin dimasa akan datang kerana wanita banyak berada dirumah untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya serta membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar dan lurus dan diredhai oleh Allah SWT serta menyediakan keperluan suami dan anak-anaknya. 

Seperti apa yang kita ketahui, dunia merupakan harta benda yang diantaranya adalah wanita yang solehah, yang berbudi luhur dan yang harus diberi pendidikan agama untuk mengangkat darjat wanita itu sendiri demi kehormatan bangsa dan agamanya. Wanita yang   berakal sihat adalah wanita yang sentiasa bersama-sama suaminya memikul beban sertatanggungjawab dan sentiasa bersama-sama suami dan keluarganya tidak kira dalam keadaan susah mahupun senang. Wanita adalah manusia yang lemah lembut yang bertugas sebagai ketua dan pengawal rumah tangga, menjadi ibu dan pendidik kepada anak-anak. Seorang perempuan atau isteri tidak boleh memberikan beban kepada suaminya lebih daripada batas kemampuan suaminya dan tidak boleh meminta sesuatu yang suaminya tidak mampu untuk tunaikan.  

PENUTUP
Secara kesimpulanya, apa yang dapat saya simpulkan daripada kerja kursus ini ialah selepas kedatangan Islam, banyak perspektif masyarakat luar terhadap kaum wanita brubah. Islam memuliakan wanita sebagai anak, ibu dan sebagai saudara perempuan. Wanita sebelum kedatangan Islam tidak dapat menikmati hak mereka sendiri dan tidak mendapat keadilan yang sepatutnya dari masyarakat sekeliling. Sebagai wanita muslimah, kita hendaklah mempunyai akhlak dan peribadi yang mulia dan terpuji seperti berakhlak mulia kepada Allah, Rasulullah, orang tua ataupun ibu bapa dan berakhlak terhadap diri sendiri. Selain daripada memiliki akhlak yang terpuji, kita juga hendaklah menghindari akhlak yang tercela dan buruk. Hukum bersolek bagi kaum wanita adalah haram sama sekali menurut Al Quran dan hadis kerana keseluruhan tubuh badan wanita merupakan aurat. Wanita juga tidak digalakkan untuk bekerja diluar rumah kerana boleh mendatangkan pelbagai fitnah. Wanita ditegaskan untuk berada dirumah. Peranan wanita dalam Islam ialah sentiasa memastikan kebahagiaan rumah tangganya, mendidik anak-anak dan membimbing mereka kejalan yang lurus dan benar dan membantu suami memikul beban dan tanggungjawab bersama-sama tidak kira susah mahupun senang. 

RUJUKAN

 1. Hanafiah binti Uthman (2001). 50 Wasiat Rasulullah SAW untuk Wanita. Penerbitan Pustaka Syuhada : Kuala Lumpur. 
 2. Haya binti Mubarok Al-Barik (2001). Ensiklopedia Wanita Muslimah. Penerbitan Jiwa Sdn. Bhd : Kuala Lumpur. 
 3. Ny. Hadijah Shaleh (1989). Hak dan Kewajipan Wanita Dalam Islam. Penerbitan HUSAINI : Bandung, Indonesia. 
 4. Sa’id Muhammad Al-Jandul (1988). Wanita Dibawah Naungan Islam. Penerbitan Pustaka Al-Hidayah : Jakarta, Indonesia. 
 5. Shahidah Nafishah Az’Zahra (2012). Persoalan Wanita. Penerbitan Mulia Terang Sdn. Bhd : Kuala Lumpur. 
 6. Yusuf Qardhawi (2003). Bicara Soal Wanita. Penerbitan Mizan Media Utama(MMV) : Bandung, Indonesia. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
abdazizharjin.blogspot.com
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
04-9882701 (P)
04-9882597 (R)
013-4006206 (H)

Tarikh: 6/02/2015